BRƏHMƏN

is. [ sanskr. ]
1. Hindlilərin qədim dini olan brəhmən dininə mənsub adam.
2. Hindlilərin brəhmən rahibi, brəhmən kahini.
BREZÉNT
BRƏHMƏNİZM

Digər lüğətlərdə