BREZÉNT

[ holl. ]
1. Su keçirməyən qalın parça. Un çuvallarının üstü brezentlə örtülmüşdür.
– Böyük brezenti üstündən götürüb, tüfəngləri və patronları əncir ağacının altına yığdılar. A.Şaiq.

2. Brezentdən hazırlanmış, brezentdən qayrılmış. Brezent əlcək. Brezent ayaqqabı.
– Qar çovğununda yol təmizləyən fəhlələr üçün brezent əlcəklər hazırlanmışdır. (Qəzetlərdən).
Əlində tilov, başında şlyapa, ayağında brezent şalvar və köynək Əhmədibiqəm gəlir. M.İbrahimov.

Etimologiya

  • BREZENT Fransız sözüdür, hərfi mənası “qabıq”, “pərdə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
BRÁVNİK
BRƏHMƏN

Digər lüğətlərdə