CÖVR-CƏFA

Bax: cövri-cəfa.

CÖVLANA GƏTİRMƏK (ATI)
CÖVR ƏRƏB

Digər lüğətlərdə