CƏFƏRİ

is. [ ər. ] bot. Keşnişə oxşar yeyilən bostan bitkisi. Cəfəri toxumunda efir yağı var.
CƏFƏNGLİK
CƏFƏROTU

Digər lüğətlərdə