CAMIŞ

is. Qısaboyunlu, irigövdəli gövşəyən ev heyvanı.
İnək, camış, qoyun, quzu çıxar naxıra otlağa; Köçər arandan el, gedər yavaş-yavaş yaylağa. A.Səhhət.
Qərənfil bacı həyətdə camış sağırdı. İ.Əfəndiyev.

Etimologiya

  • CAMIŞ Əsli qavmış kimidir. Farsca inəyə qav, camışa qavmış deyirlər. Bizdə isə mü­vafiq qaydada sığır və su sığırı (bəzən də qara sığır) deyilib
CAMƏ
CAMIŞÇI

Digər lüğətlərdə