CUVAR

is. Suvarma suyunu bölüşdürən adam. Suçıxmaz arxa cuvar qaydalar, adımı da qoydular yarıtmaz. ( Ata. sözü ).
Yeganə giriş yoluna [Əlləzoğlu] …qəsdən su buraxıb, bir yaba tikan qoyubmuş ki, cuvar adlaya bilməsin. İ.Hüseynov.

CUŞ
CÜBBƏ

Digər lüğətlərdə