DÖNƏ-DÖNƏ

zərf Dəfələrlə, bir neçə dəfə; təkrar-təkrar.
“Cəfa çəkmə, məndən sənə yar olmaz”; Dönə-dönə dedi o dilbər mənə. Q.Zakir.
Çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə-dönə; Buludların fövqünə. M.Müşfiq.
Dilara … məktubları dönə-dönə oxuyurdu. Ə.Məmmədxanlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DÖNƏ-DÖNƏ dönə-dönə bax dəfələrlə
  • DÖNƏ-DÖNƏ dəfələrlə — təkrar-təkrar
DÖNƏ
DÖNƏCƏK

Digər lüğətlərdə