DƏBBƏKAR

ə. və f. dəbbələyən; öz vədindən, sözündən və ya kəsilmiş qiymətdən imtina edən.

DƏBBƏ
DƏBDƏBƏ

Digər lüğətlərdə