DƏFƏTƏN

DƏF’ƏTƏN

ə. 1) bir dəfədə, birkərəlik; 2) birdən, birdən-birə.

DƏFƏAT
DƏFİN

Digər lüğətlərdə