DAD-DAMAQ

is. Ləzzət, nəşə.
Yurd edəli Azərbaycanı; Dad-damaq vermisən bizim ellərə. R.Rza.

DAD-BİDAD
DAD-DUZ

Digər lüğətlərdə