DAM

DAM1

f. 1) tor, tələ; 2) həbsxana; 3) m. hiylə, kələk.

DAM2

f. 1) ev heyvanı // heyvan; 2) ov quşu.

DALL
DAMAD

Digər lüğətlərdə