DEKLAMÁSİYA

[ lat. ] Şeir və nəsri həyəcanlı səs və hərəkətlə söyləmə; bədii oxu məharəti.
Axşam məktəbdə deklamasiya deyəcəyəm. Mir Cəlal.
Belə deklamasiya deməyə xüsusən Qələndər meyl göstərirdi. Ə.Əbülhəsən.

DEKANLIQ
DEKLAMÁTOR

Digər lüğətlərdə