DEKORATİ́V

sif. [ fr. ] Bəzək üçün düzəldilmiş, bəzək üçün olan. Binalarda dekorativ sütunlar.
□ Dekorativ bitkilər – meyvə və kölgəlik üçün deyil, yalnız bəzək üçün əkilən ağac, kol və s.
Qarşıda, şüşəbənd arxasında müxtəlif dekorativ bitkilər görünür. Ə.Məmmədxanlı.

DEKORASİYAÇI
DEKORÁTOR

Digər lüğətlərdə