DİLLƏŞMƏ

Dilləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DİLLƏŞMƏ qərarlaşma
  • DİLLƏŞMƏ danışma — söhbətləşmə
  • DİLLƏŞMƏ bəhsləşmə — sözləşmə
DİLLƏNMƏK
DİLLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə