DUM-DUM

[coğrafi addan] : Dum-dum gülləsi – ucu küt olub ağır surətdə yaralayan, qəlpələnən güllə.
DUM
DÚMA

Digər lüğətlərdə