DÚMA

[ rus. ] tar. Rusiyada: bir sıra mərkəzi və yerli idarə orqanlarının adı. Dövlət duması (Rusiyada: qanunvericilik hüququna malik, seçilən nümayəndələr məclisi). Şəhər duması (çar Rusiyasında: seçilən şəhər idarəsi orqanı, bələdiyyə idarəsi).
– Duma yenə bir məşğuliyyət idi, hərdənbir teleqramlarda vəkillərimizin nitqlərini oxuyub günümüzü bir tövr keçirirdik. C.Məmmədquluzadə.
Şəhər duması üzvləri özləri üçün gəlir yeri tapıblar. M.S.Ordubadi.

DUM-DUM
DUMAÇI

Digər lüğətlərdə