DUMAN-ÇİSKİN

bax duman 1-ci mənada. Hər yeri duman-çiskin qapladı.
– Ağ atlı fayton tərpəndi, zınqıldaya-zınqıldaya səs saldı, duman-çiskin içində Cavanşir qəsəbəsindən çıxıb daş yolla yuxarı dartındı. S.Rəhimov.

DUMAN
DUMANLAMA

Digər lüğətlərdə