EŞDİRİLMƏK

Eşdirmək”dən məch.
EŞDİRİLMƏ
EŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə