EŞELONLAMA

Eşelonlamaq”dan f.is.
EŞELÓN
EŞELONLAMAQ

Digər lüğətlərdə