EŞELONLANMAQ

məch. hərb. Eşelonlar halında yerləşdirilmək.
EŞELONLANMA
EŞƏLƏK