EŞİLMƏK

məch.
1. Eşik-eşik edilmək, qazılmaq, qazıq-qazıq edilmək.
Meşələr kökündən eşilir, qocaman palıd ağacları hərləməsinə qazılır, kökündən və damarlarından kəsilir, gurultu ilə yerə gəlirdi… S.Rəhimov.

2. Burum-burum edilmək, burulmaq. İp eşilmək.
EŞİLMƏ
EŞİM-EŞİM

Digər lüğətlərdə