EŞİTDİRİLMƏ

Eşitdirilmək”dən f.is.
EŞİM-EŞİM
EŞİTDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə