EŞİTDİRMƏ

Eşitdirmək”dən f.is.
EŞİTDİRİLMƏK
EŞİTDİRMƏK

Digər lüğətlərdə