E₂

nida Etiraz, narazılıq bildirir (adətən, uzadılaraq deyilir). E, yenə gəldin! E, bu sözü yenə təkrarladın!
DYAKONLUQ
E

Digər lüğətlərdə