EDİLƏŞMƏ

Ediləşmək”dən f.is.
EDİLƏMƏK
EDİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə