EHTİMAM

is. [ ər. ] köhn. Səylə çalışma, səy göstərmə.
EHTİMAL
EHTİRAQ

Digər lüğətlərdə