EHTİYATKARANƏ

[ ər. ehtiyat və fars. …karanə] bax ehtiyatla.
EHTİYATKAR
EHTİYATKARLIQ

Digər lüğətlərdə