ELÇİLƏMƏK

f. Elçi düşmək, elçiliyə getmək, qız istəmək.
ELÇİLƏMƏ
ELÇİLİK

Digər lüğətlərdə