ELAMNAMƏ

is. [ ər. elam və fars. namə] klas. Elam yazılmış rəsmi vərəqə, bildiriş vərəqəsi.
Mötəbər üləma vilayətlərə elamnamələr göndərirdi ki, bundan sonra bir kimsənə cürət etməsin ki, şaha və ümənayidövlətə … peşkəş versin. M.F.Axundzadə.

ELAM
ELAN

Digər lüğətlərdə