ELASTİKİYYƏT

köhn. bax elastiklik. Müəyyən sabit mərkəzə cəzb edən və o mərkəzdən məsafə ilə düz proporsional dəyişən qüvvəyə çox təsadüf edilir.
Belə qüvvəyə elastikiyyət qüvvəsi misal ola bilər. Z.Xəlil.

ELASTİKİ́
ELASTİKLİK