ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏK

məch. fiz. Elektrik yükü ilə yüklənmək.
ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏ
ELEKTRİKLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə