ELEKTRİKLƏNDİRMƏ

Elektrikləndirmək” dən f.is.
ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏK
ELEKTRİKLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə