ELEKTRİKLƏNDİRMƏK

f. fiz. Cismi elektrik yükü ilə yükləmək. Metalı elektrikləndirmək.
ELEKTRİKLƏNDİRMƏ
ELEKTRİKLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə