ELEKTRİKLƏNMƏK

f. fiz. Elektrik yükü qəbul etmək.
ELEKTRİKLƏNMƏ
ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə