ELEKTROAPARÁT

tex. Elektriklə işləyən cihaz, elektrik aparatı.
ELEKTRO...
ELEKTROBUCURQAD

Digər lüğətlərdə