E:MALÇI

(Culfa, Zəngilan)
süddən müxtəlif ağartı növləri hazırlayan qadın. – E:malçı fermədə işdəyən qadına də:rıx (Zəngilan)
ELTİ
EMİL

Digər lüğətlərdə