EMİL

(Lerik)
həlim, xoşxasiyyət
E:MALÇI
EMİN

Digər lüğətlərdə