EMINENT

adj 1. uca, yüksək, hündür, yüksələn, qalxan, artan; 2. görkəmli, məşhur; yüksək / məsul vəzifə tutan; ~ scientist görkəmli alim; 3. çox gözəl / yaxşı / qəşəng; an ~ work of art çox gözəl incəsənət əsəri

EMIGRATION
EMIR