ENDİRİLMƏK

məch. Aşağı salınmaq, düşürülmək.
Yuxarıya qoyulmuş qırmızı stol salonun qabaq tərəfinə endirildi. S.Rəhimov.
Quyuya kəmər endirildikdən sonra, o, xüsusi aqreqatlar vasitəsilə sementlənir. S.Quliyev.

ENDİRİLMƏ
ENDİRİM

Digər lüğətlərdə