ENDİRİM

bax eniş. Yolun endirimi.
ENDİRİLMƏK
ENDİRİMLİ

Digər lüğətlərdə