ENİŞ-YOXUŞLU

bax enişli-yoxuşlu.
Eniş-yoxuşludur getdiyi yoltək; Bu yolu sinənlə açasan gərək. B.Vahabzadə.

ENİŞ-YOXUŞ
ENİŞAŞAĞI

Digər lüğətlərdə