ENİŞLİK

is.
1. Eniş yer. Atlar enişliyə çıxdılar.
2. Eniş yerin vəziyyəti.
ENİŞLİ-YOXUŞLU
ENLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə