ENLƏTMƏ

Enlətmək”dən f.is.
ENLƏŞMƏK
ENLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə