ERKƏKCƏ

sif.zərf Kişi kimi, mərdcəsinə, cəsuranə.
[1-ci mürəttib:] …Yalnız erkəkcə mətanət lazım… Yoxsa, həşərat kimi üzü üstə süründükcə əsla ağ gün görməyəcəyik. H.Cavid.

ERKƏK
ERKƏKCİK

Digər lüğətlərdə