ERKƏKCİK

is. bot. Bitki çiçəklərinin erkək döllüyünün adı.
Biz botanika kursundan bilirik ki, armudun çiçəklərində həm erkəkciklər, həm də dişiciklər olur. M.Axundov.

ERKƏKCƏ
ERKƏKLƏMƏK

Digər lüğətlərdə