ERKƏKLƏNMƏ

Erkəklənmək”dən f.is.
ERKƏKLƏMƏK
ERKƏKLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə