ERKƏKLƏNMƏK


1. bax erkəkləşmək.
2. Kişilənmək, yekələnmək.
ERKƏKLƏNMƏ
ERKƏKLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə