ETİKETLƏMƏ

Etiketləmək”dən f.is.
ETİKÉT
ETİKETLƏMƏK

Digər lüğətlərdə