ETİKETLƏMƏK

f. Mala etiket vurmaq.
ETİKETLƏMƏ
ETİKETLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə