ETİKETLƏNMƏ

Etiketlənmək”dən f.is.
ETİKETLƏMƏK
ETİKETLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə